22. Jan Hendrik Storm

Van Velzen

22. Jan Hendrik Storm

Jan Hendrik Storm was lange tijd stadsbeiaardier en organist van de Nieuwe Kerk. Zijn naam is verbonden aan Kerkstraat 25, het meest geschilderde en gefotografeerde huisje van Delft. Hier zat van 1939 tot eind jaren zeventig de beiaardschool.

Bekijk hier de video’s van Jan Hendrik Storm

Achtergrondinformatie

Jan Hendrik Storm (1868-1946) is al organist van de Nieuwe Kerk in Delft, wanneer op 1 oktober 1929 tijdelijk wordt benoemd tot klokkenist van Delft. Hoewel deze ‘ondershandse’ benoeming veel kritiek oplevert van de Nederlandsche Klokkenspel Vereeniging (NKV), weet Storm snel de harten van zijn stadgenoten te winnen. Hij haakt in op het maatschappelijk leven in Delft en speelt toepasselijke programma’s op 5 december, kerstavond en oudejaarsavond. De 61-jarige musicus heeft veel ervaring en leert zichzelf het bespelen van de klokken snel aan. Zijn definitieve aanstelling volgt eind december 1929.

Kerkstraat 25
Storm geeft drie maal per week de gebruikelijke bespelingen op marktdagen. Wanneer eind jaren twintig in Nederland het uitwisselen van gastbeiaardiers in de zomeravondconcerten in zwang komt, geeft de beiaardier in Delft dergelijke concerten op de dinsdagavonden in juni, juli en augustus. Hij begint ook met de voorbereidingen van een lespraktijk. De gemeente koopt hiertoe in 1937 een oefenklavier bij de firma Eijsbouts in Asten, dat een plaats krijgt in het pandje aan de Kerkstraat 25, sindsdien ook wel ‘beiaardhuisje’ genoemd. Het schilderachtige huisje bij het bruggetje achter de Nieuwe Kerk heette ooit De Blauwe Duijff, ook wel ‘het Duijfje’. De geschiedenis van het huis is te traceren tot in de zestiende eeuw (zie www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Kerkstraat%2025.html).

Beiaardschool
De beiaardschool gaat van start in mei 1939. De gemeente plaatst een oproep in de krant om mannelijke (!) leerlingen te werven die te zijner tijd Storm kunnen opvolgen. Onder hen bevinden zich de 17-jarige Rien Ritter en de 19-jarige Leen ’t Hart. Beiden zijn ook bezig met een orgelstudie. In 1940 krijgen zij van Storm hun eerste lessen op het klokkenspel. Die bestaan voornamelijk uit het opdoen van praktijkervaring. Het repertoire bestaat uit sonatines voor piano van onder anderen Clementi, die de leerlingen direct van blad moeten spelen. Na drie jaar studie worden zij benoemd tot hulpbeiaardier. Storm is intussen 75 jaar oud en danig verzwakt. Hij overlijdt in 1946. Ritter en ’t Hart volgen hem op in een duobaan als stadsbeiaardier. In 1950 wordt het oude torenklavier uit de Nieuwe Kerk in het beiaardhuisje geparkeerd. Er komt een gevelsteen met ‘Beiaardschool’ en een uithangbord. Er is enig onderhoud en modernisering: de beschoeiing aan de gracht wordt vernieuwd en er komt centrale verwarming. In 1974 houdt de beiaardschool op te bestaan.

Rien Ritter en Leen ‘t Hart
Rien Ritter en Leen ’t Hart verzorgen bij toerbeurt telkens een maand de bespelingen op de beiaard en de orgelbegeleiding bij rouwplechtigheden op de gemeentelijke begraafplaatsen. Beiden componeren ook, elk op zijn eigen wijze. Ritter werkte voornamelijk in opdracht van Gemeente of Rijk en zijn werken zijn alle uitgegeven bij Donemus. ’t Hart schreef eveneens in opdracht, vooral van enkele Amerikaanse instellingen.

Taptoe
Van 1957 tot 1973 verzorgen Ritter en ’t Hart het inleidend beiaardspel bij de Taptoe Delft. Die vindt jaarlijks in augustus plaats op de Markt, aan de voet van de Nieuwe Kerk. In sommige jaren heeft het klokkenspel zelfs een actieve rol in de Finale. Ook worden de bespelingen voor de Taptoe menigmaal verzorgd door leerlingen van de beiaardschool, waarbij ook de buitenlandse leerlingen van zich laten horen. De jaarlijkse zomerconcerten in Delft op dinsdagavonden door ’t Hart, Ritter en gastbeiaardiers krijgen met enige regelmaat aandacht van de plaatselijke en regionale pers. Na de pensionering van Leen ’t Hart worden in 1977 Laura Meilink-Hoedemaker en Henk Groeneweg belast met de Delftse koopavondbespelingen. Deze situatie duurt tot de pensionering van Rien Ritter in 1987. Henk Groeneweg volgt hem op en is tot op de dag vandaag de stadsbeiaardier van Delft, ondersteund door klokkeniste Marianna Marras. Rien Ritter en Leen ’t Hart overlijden kort na elkaar, respectievelijk op 12 januari 1991 en 29 mei 1992.

Foto: Wikipedia/Michiel1972