Disclaimer

Disclaimer

Delft Music Tour – Walk of Fame, is een gratis, interactieve muzikale wandeling door de binnenstad van Delft langs locaties waar muzikanten en componisten werden geboren, waar ze woonden, leefden, optraden met hun bands of orkest of hun hits schreven. De tour is een particulier initiatief, gesubsidieerd door de gemeente Delft en door particuliere en/of zakelijke sponsors.

De muzikanten, componisten, bands, muziekgezelschappen of muzikale initiatieven worden op de Delft Music Tour – Walk of Fame geëerd met een sta-stil-tegel (30×30 cm) met de naam van de artiest, de band of het muziekgezelschap + een QR-code.

Inwoners en bezoekers lopen (een deel van) de route en staan stil bij de aangegeven plek; dit kan online of aan de hand van een uitgeprinte plattegrond. Via de QR-code kunnen zij ter plekke via www.delftmusictour.nl informatie verkrijgen over de artiest, inclusief geluidsfragmenten en YouTube-video’s.

Criteria
De criteria van de redactie (de initiatiefnemers en samenstellers) voor de plaatsing van de tegels en/of vernoeming op deze website zijn als volgt:
De muzikant, componist, het muziekgezelschap of het muzikale initiatief zijn of waren verbonden aan de stad Delft of zij wonen er of hebben er gewoond, zij werken er of hebben er gewerkt.

De muzikant, componist of het muziekgezelschap heeft muziek gepubliceerd (bladmuziek, opnames, uitzendingen, registraties e.d.) en hiermee een zekere bekendheid verkregen.

De interactieve muzikale wandeling voert door de binnenstad. De plaats van de tegel heeft een link met de locatie waar muzikanten en componisten werden geboren, waar ze woonden, leefden, optraden met hun bands of orkest of hun hits schreven.

De redactie staat open voor het aandragen van namen van artiesten en zal deze suggesties toetsen aan de criteria. Delft Music Tour kan – in overleg met de gemeente – besluiten de tour uit te breiden of te wijzigen door tegels toe te voegen of weg te nemen.

Het kan voorkomen dat er noemenswaardige personen een link hebben of hadden met Delft op een locatie buiten de binnenstad. De redactie streeft ernaar een lijst samen te stellen van artiesten die aan een aantal criteria voldoen zonder dat zij op de route worden genoemd.

De redactie heeft zich ingespannen om betrouwbare informatie via genoemde bronnen te verzamelen over de op de tegels en in deze website genoemde personen, gezelschappen en initiatieven. De samenstellers staan open voor gemotiveerde correctievoorstellen.

Hoewel de redactie de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht bij de samenstelling van de route en de inhoud van deze website kunnen eraan geen rechten worden ontleend.

Wie om moverende redenen bezwaar maakt tegen vernoeming of publicatie kan zich melden bij de redactie via info@delftmusictour.nl.